باغ دولت‌آباد یزد

همین چند روز پیش بود که با خواهرم به باغ دولت‌آباد رفتیم ،در اولین نگاهم از عمارت هشتی، مبهوت شیشه‌های رنگارنگ درب عمارت شدم. هرچند که ما را از تماشای فضای سبز بیرون و حوض برزگ باغ بی‌نصیب می‌کند اما ترکیب ریز و درشت و رنگارنگ آنها در اشکال زیبا هر بیننده‌ای را شیفته خودش می‌کند. ادامه خواندن باغ دولت‌آباد یزد