درباه من

صـادق علیخـانـی

گویند که هیچ سرانجام ندارید شما!
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم…

بهار ۷۵
یزد
نام کامل : محمدصادق علیخانی
تصحیلات : دیپلم ریاضی
شیفته آموختن و شوق رفتن
انتخابش در زندگی، کار کردن به جای درس خواندن است(اما پیشیمان از انتخاب نکردن هر دو)
… در دست تکمیل

لینک 1