شروع

وقتی شروع می شود
تمام شدنش نه به دست توست
نه به پای هیچ کس نوشته می شود
سیگار را که روشن میکنی
مثل بوی بد زندگی
تا ته  تمامش کن
آن قدر ساکت است
که تا غروب را تا به سپیده بپیوندم
خواب هیچ حشره ای
برهم نمی خورد
شب که می شود
با لیوانی آب
برای آب دادن شمعدانی ها می آئی
برای بر هم زدن رویای نیمه جان من
و نمی دانی
وقتی شروع شد تمام نمی شود
کاش می دانستی
کاش تمام می شد
به کاشی کف خانه قسم

جواد شریفیان

پی‌نوشت 1 : سعی میکنم هر روز بنویسم ،نمیدونم چرا

شاید یخاطر اینکه همیشه دوست داشتم یک وبلاگ شخصی داشته باشم و فقط بنویسم و هربار اقدام کردم ادامه‌اش ندادم.

دریافت