صـادق علیخـانـی
گویند که هیچ سرانجام ندارید شما!
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم…

بهار ۷۵
یزد
نام کامل : محمدصادق علیخانی
تصحیلات : دیپلم ریاضی
شیفته آموختن و شوق رفتن
انتخابش در زندگی، کار کردن به جای درس خواندن است(اما پیشیمان از انتخاب نکردن هر دو)
افکاری از جنس اُمانیسم، کمی رئالیسم و اگزیستانسیالیسم
واقعیتش درون‌گرا(INTP) و بیرونش، برون‌گرا(ESFJ)
آرزوهایش بزرگ و دست یافتنیست، اگر خودش بخواهد!
رویای زندگانیش، مــا بودن است.
شادمهر، قمیشی، متمم(محمدرضاشعبانعلی)، دکتر فرهنگ هلاکویی، بهین سازه و در آخر یک نفر خاص در زندگیش
نوشتن را از خواندن بیشتر دوست می‌دارد، گـــاه در تکه کاغذی باطله گاه در وبلاگش
تیر ۱۳۹۶