فوتبال علیه دشمن

در گروه هزار و یک شب برنامه دورهمی کتاب توسط دوست خوبم آرین پیشنهاد شد و برای اولین دورهمی کتاب فوتبال علیه دشمن سایمون کوپر پیشنهاد شد. شهرت این کتاب در ایران بیشتر بخاطر مترجک آن آقای عادل فردوسی پور هستش، اولین ترجمه ای که از او خواندم کتاب هنر شفاف اندیشیدن بود که از آن دسته کتاب هاست که میبایست چند باره خوانده بشوند.

 این پست بهانه ای هست برای اینکه آموخته هایی که از این کتاب دریافته ام در کنار خلاصه مطالب آن را با شما دوستانم به اشتراک بگذارم و خودم نیز در آینده از آن بهره ببرم.