ساعت 10 10

امروز صبح رفته بودم ساعت فروشی باطری ساعتم را عوض کنم، بعد وقتی به ساعت‌های روی دیوار مغازه نگاه کردم،تمام آنها روی ساعت 10:10 متوقف شده بودند.

دلیلش را از فروشنده پرسیدم و گفتند : چون زمان دقیق پایان جنگ جهانی دوم می‌باشد.

برام دلیل جالبی اومد ولی نمی‌تونستم قبول کنم که تنها همین یک دلیل باشد. با جست‌و‌جو در وب فهمیدم که :

1- طبق گفته نیویورک تایمز ، دلیل اصلی بسیار ساده و واضح است: زیبایی شناسی.(در این حالت عقربه‌ها متقارن هستند.وقتی ساعت 10:10 را نگاه می کنیم ، انگار لبخند را می بینیم . نشان دادن V که نماد پیروزی است)

 ساعت 10 10ساعت 10 10

2- دیدن آرم سازنده، که معمولاً در وسط صورت زیر 12 قرار دارد.

3-  عناصر اضافی روی ساعت پوشیده نمی‌شوند (مانند شماره گیری های ثانویه)که معمولاً در نزدیکی 3 ، 6 یا 9 قرار می گیرند.

 

اما دلیل‌هایی که به نظرم ابهام آمیز هستند:

1- زمان ترور آبراهام لینکلن رییس جمهور امریکا

2- مخترع ساعت،در این زمان ساعت را اختراع کرده است.

3- زمان شلیک بمب اتمی امریکا به ژاپن در جنگ جهانی

منابع : quoramedium