یادگیری

برای گذارندن دوره MBA  در ترم مقدماتی با درس مهارت یادگیری در متمم شروع کردم.دوست دارم در اینجا خلاصه آموزه‌ها و مطالبی را که درک کرده‌ام به صورت خلاصه به اشتراک بذارم

بنظرم انگیزه محرک یادگیری است و فراموش کردن آموخته‌های گذشته خیلی سخت‌تر از یادگیری آموخته‌های جدید است.

موثرترین شکل یادگیری این است که قبل از شروع به یادگیری، در یک برگه کاغذ یا فایل دیجیتال، بیانیه‌ی یادگیری خود را بنویسیم.

 

این مطلب را باگذارندان هر درس در این حوزه بروزرسانی میکنم smiley